Els primers 90 dies! Empresa de serveis a Internet.

Estratègia Internet empresa industrial o serveis | Primers èxits online!.

El procés d’incorporació d’una estratègia de marketing a Internet per part de les empreses industrials, fabricants i de serveis, el mercat dels quals és B2B  és un procés lent, el qual requereix per part dels assessors, consultors i gestors de projectes web i estratègia online, demostracions palpables dels resultats que s’aconsegueixen si es tenen els objectius clars i es porta a terme una planificació adequada.
Avui, després de 3 mesos de l’ inici de l’estratègia digital per a una empresa de serveis B2B, ja estem en condicions de començar a extreure’n algunes dades, les quals tradueixen en un ROI positiu l’aposta i inversió econòmica que ha fet la companyia dins el camp d’Internet.
En el procés inicial de l’estudi de l’estratègia de promoció i captació de leads, vàrem identificar:

 • La competència online que l’empresa tenia i quina estratègia digital portava a terme.
 • En què era bona l’empresa i els motius per els quals els usuaris podien contactar.
 • El “target” de clients i què i com buscava a Internet.
 • A on es trobaven part d’aquest “target” els quals tenia cultura digital.
 • Com i de quina manera havíem de comunicar-nos amb ells.
 • Millores que havíem de fer a la pàgina web de l’empresa.
 • Què havíem de fer en quan a manteniment i millores estratègiques online d’acord amb el pressupost disponible.

Aquestes són algunes de les dades que podem explicar mantenint la confidencialitat obligatòria que devem al nostre client.

En els primers 90 dies d’estratègia online, incloent festius, s’han obtingut:

 • 3.503 visitants únics.
 • Un % de rebot, el qual ha anat creixent, del 44% el primer mes al 54% del darrer.
 • 477 “leads” o contactes generats a través de formulari amb petició de serveis B2B. Queda pendent la revisió dels contactes generats mitjançant trucada telefònica. Un 13% dels visitants únics a la web, han utilitzat el formulari de contacte i han enviat peticions de pressupostos. I d’aquests, un % X que no esmentarem, s’han convertit en clients puntuals o repetitius.
 • 5.000 visualitzacions als resultats de Google. De les quals 4.950 son a la primera pàgina de resultats a Google.

Creiem, dons,  que s’està portant l’estratègia adequada i que d’aquí un temps podrem ampliar objectius.

CLICA i OPINA!


Submit your review
* Required Field


 1. No hi ha comentaris


 2. Deixa una resposta

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers